PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁEK

  • z jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową
  • ze spółki osobowej w spółkę kapitałową
  • ze spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
  • podział spółek
  • łączenie spółek
  • przekształcenie, podział spółek poprzez wyodrębnienie zorganizowanych części przedsiębiorstw
Copyright by Glob-Tech Sp. z.o.o 2013