KSIĘGI EWIDENCJE DOKUMENTACJA

 • wdrożenie i nadzór w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • wdrożenie i nadzór w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • wdrożenie i nadzór w zakresie prowadzenia ewidencji dla ryczałtów
 • wdrożenie i nadzór w zakresie sporządzania ewidencji VAT
 • wdrożenie i nadzór w zakresie sporządzania dokumentacji środków trwałych i wyposażenia
 • wdrożenie i nadzór w zakresie przygotowania dokumentacji rachunkowej firmy ( ZPK, zarządzenia, polityka rachunkowości)
 • wdrożenie i nadzór w zakresie przygotowania i obsługi zmiany formy księgowości z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe i odwrotnie
 • wdrożenie i nadzór w zakresie przygotowania instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
 • wdrożenie i nadzór w zakresie przygotowania sprawozdań finansowych dla odbiorców wewnętrzynych i zewnętrznych
 • wdrożenie i nadzór w zakresie sporządzania ewidencji pracowniczych
 • wdrożenie i nadzór w zakresie sporządzania wszystkich innych ewidecji, zestawień i sprawozdań wg potrzeb klient
Copyright by Glob-Tech Sp. z.o.o 2013